De dieren

EgelEen weg is een gevaarlijke hindernis voor de meeste dieren. Overstekende dieren brengen niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook de weggebruikers.

Om dit probleem aan te pakken neemt de overheid een aantal maatregelen. Het bouwen van ecoducten, amfibieëntunnels, boombruggen en ecoduikers zijn daar enkele voorbeelden van.

Meer achtergrond over het hoe en waarom van deze maatregelen, vind je hier.

Vogels & Insecten