Edelherten

Edelherten hebben een voorkeur voor bossen en vochtige, voedselrijke gronden. Ze leven vooral in groepen, maar in de voortplantingstijd leggen de mannetjes grote afstanden af op zoek naar een partner. Hierbij kruisen ze dan regelmatig wegen die op hun pad liggen.

Edelherten maken gebruik van grote ecotunnels, ecoducten en ecovalleien. Voldoende zicht is essentieel.