Egels

Egels zijn pas vanaf de schemering actief. Ze eten graag slakken en insecten die ze in de wegberm vinden. Ze leven bij voorkeur op een droog terrein en aan de rand van gewassen: in en langs hagen, aan bosranden, in bermen met struiken, … Ze houden van beschutte oversteekplaatsen en hebben geleidingsmaatregelen zoals struiken en stronkenwallen nodig om hun weg te vinden.

Egels maken gebruik van ecoducten, ecovalleien, ecotunnels en ecokokers.