Everzwijnen

Everzwijnen hebben een voorkeur voor vochtige loofbossen met veel plantengroei. Ze eten vooral plantaardig voedsel en zijn met name ’s nachts actief. Door hun uitgestrekt leefgebied en het dichte wegennet in Vlaanderen, moeten everzwijnen vaak wegen oversteken. Bovendien zoeken ze graag voedsel in wegbermen.

Everzwijnen maken gebruik van ecoducten en ecotunnels met voldoende zicht.