Grote zoogdieren

De otter houdt zich op langs de oevers van rivieren, meren, kanalen, beken en moerassen.

Everzwijnen hebben een voorkeur voor vochtige loofbossen met veel plantengroei. Ze eten vooral plantaardig voedsel en zijn met name ’s nachts actief.

Het favoriete leefgebied van de vos is een beboste omgeving, met voldoende open ruimte en struiken. Hij eet bijna alles en is vooral in de schemering en ’s nachts actief.

Een ree heeft een voorkeur voor beboste gebieden met voldoende ondergroei, die aansluiten op open terrein.

Edelherten hebben een voorkeur voor bossen en vochtige, voedselrijke gronden.