Hagedissen

Hagedissen hebben een eerder beperkt leefgebied en maken ook geen gerichte trekbewegingen. Wel kan je ze soms in bermen aantreffen, waar ze voedsel komen zoeken of zich opwarmen in de zon. Lokaal kunnen ze daarbij wel eens een weg oversteken.

Hagedissen maken gebruik van ecotunnels, en ecoducten en ecovalleien als ze voldoende beschutting bieden. Daarbij leggen ze niet al te grote afstanden af, dus hun leefgebied moet goed aansluiten bij de ontsnipperingsmaatregel.