Hazelwormen

De hazelworm leeft hoofzakelijk in bossen. Hij leeft erg verborgen en je treft hem zelden aan op autosnelwegen bermen. Hij heeft een voorkeur voor zonnige plekken, zoals bosranden met een goed ontwikkelde kruidlaag.

Hazelwormen maken gebruik van ecoducten, ecovalleien en ecotunnels met voldoende beschutting.