Konijnen

Konijnen hebben een voorkeur voor zandgronden met lage begroeiing, of een lichte kleigrond met dekking (bomen, grassen, …). Konijnen zijn vooral bij schemering actief om hun voedsel te zoeken (kruiden, grassen, boombast, …). Je ziet konijnen regelmatig als verkeersslachtoffer naast of op de weg liggen, omdat ze die regelmatig oversteken.

Konijnen maken gebruik van tunnels en onderdoorgangen en van goed beschutte ecoducten en ecovalleien.