Mollen

Mollen leven het liefst in losse, begroeide aarde met veel wormen en een lage waterstand. Ze eten insecten die ze meestal in bermen vinden.

Mollen maken gebruik van onderdoorgangen, ecoducten en ecovalleien.