Otters

De otter houdt zich op langs de oevers van rivieren, meren, kanalen, beken en moerassen. Hij eet voornamelijk vissen, maar ook amfibieën, kreeften, krabben, kleine watervogels, eieren, muizen en ratten.

Een otter loopt de oever af op zoek naar voedsel. Wanneer de waterloop doorkruist wordt door een weg en er geen oever doorloopt onder de weg, zal hij ervoor kiezen om de weg over te steken in plaats van onder de brug door te zwemmen. Otters hebben dus een heel specifieke vorm van ontsnippering nodig: oevers onder bruggen. Als het niet mogelijk is om een oever of loopplank aan te brengen, kan een ecokoker soelaas brengen.

Otters maken gebruik van eco(rivier)valleien en ecokokers.