Reptielen en Amfibieën

Voor salamanders geldt hetzelfde als voor kikkers en de padden. Ook zij trekken jaarlijks van hun overwinteringsplaats naar een poel of sloot om zich voort te planten.

Hagedissen hebben een eerder beperkt leefgebied en maken ook geen gerichte trekbewegingen. Wel kan je ze soms in bermen aantreffen, waar ze voedsel komen zoeken of zich opwarmen in de zon.

Kikkers en padden zijn gekend om hun jaarlijkse trekbewegingen tussen hun overwinteringsplaats en een bepaalde vijver of sloot waar ze zich voortplanten.

De hazelworm leeft hoofzakelijk in bossen. Hij leeft erg verborgen en je treft hem zelden aan op autosnelwegen bermen.

Slangen zijn erg zeldzaam en je zal ze dus zelden aantreffen. Sommige slangen geven de voorkeur aan droge grond, zoals heide en bosgebieden.