Slangen

Slangen zijn erg zeldzaam en je zal ze dus zelden aantreffen. Sommige slangen geven de voorkeur aan droge grond, zoals heide en bosgebieden. Waar zo’n gebieden grenzen aan een weg, komen ze zich ook wel eens in de berm opwarmen in de zon. Andere langen hebben dan weer een voorkeur voor een nattere omgeving.

Slangen maken gebruik van ecoducten en ecovalleien als deze goed beschut zijn (grassen, lage vegetatie, etc) en ecotunnels, als die ruim en niet te koud zijn. De te overbruggen afstand mag ook niet te groot zijn. Afhankelijk van de soort is in de omgeving best een waterelement aanwezig.