Vlinders

Vlinders komen frequent voor in bermen. Die bermen zijn voor hen een ontsnipperingsmaatregel op zich. Ze verbinden vaak verderaf gelegen leefgebieden. De bermen bieden een veilige en diverse leefomgeving met voldoende voedsel. Daarom kom je in wegbermen soms vlindersoorten tegen die elders zeldzaam zijn. Hun jongen, de rupsen, vormen een geliefde voedselbron voor andere dieren. Vlinders en rupsen spelen een belangrijke verbindende rol in de natuur.