Vogels en Insecten

Bijen (vooral solitaire bijen) zijn onmisbaar in de bestuiving van planten. Vogels, vliegen en vleermuizen spelen hier ook wel een rol in, maar een veel kleinere.

Vlinders komen frequent voor in bermen. Die bermen zijn voor hen een ontsnipperingsmaatregel op zich. Ze verbinden vaak verderaf gelegen leefgebieden.

De blauwe reiger zie je ook in Vlaanderen steeds meer. Deze vogel tref je regelmatig aan in bermen en landschappen met waterelementen.

Eenden zie je, vooral bij kleinere wegen, regelmatig met hun jongen de weg oversteken. Ze verblijven graag in waterrijke gebieden met voldoende voedsel.