Vossen

Het favoriete leefgebied van de vos is een beboste omgeving, met voldoende open ruimte en struiken. Hij eet bijna alles en is vooral in de schemering en ’s nachts actief. Een vos woont in een hol dat zich onder de grond of tussen boomwortels, omgevallen bomen, rotsen, en zo verder kan bevinden.

Vossen maken gebruik van ecoducten, ecovalleien, ecotunnels en ecokokers.