Dieren onder de weg

Pagina in opbouw

Een ecoduiker is een doorgang van een waterloop onder een weg die ook door niet-waterdieren kan gebruikt worden. Een gewone duiker is de doorgang van een waterloop onder een weg. Wanneer deze wordt aangepast tot een duiker met een droge strook voor dieren, spreken we van een ecoduiker.

Een ecotunnel is een tunnel onder een grote weg of spoorweg, waardoor dieren veilig de overkant kunnen bereiken. Ecotunnels worden meestal aangelegd op die plaatsen waar door ruimtegebrek geen ecoduct mogelijk is of wanneer dit beter past in de natuurlijke omgeving. Enkel de echt grote ecotunnels kunnen een goed alternatief zijn voor ecoducten.

Een amfibieëntunnel is een tunnel onder een autoweg of spoorweg die specifiek bedoeld is voor kikkers, padden, en salamanders. Een ecoduiker is een doorgang van een waterloop onder een weg die ook door niet-waterdieren kan gebruikt worden.

Als de omgeving van nature heuvelachtig is en er ‘laagtes’ in het landschap zijn, kan gedacht worden aan een ecovallei. Naast een ecoduct is dit de meest natuurlijke manier van ontsnipperen.