Ecologisch bermbeheer

Ontsnipperingsmaatregelen bestaan vooral uit technische maatregelen, die worden genomen zodat dieren veilig van de ene plek naar de andere kunnen geraken. Daarnaast kunnen ook bermen een geleidende functie hebben. Bermen vormen groene linten door het hele landschap en verbinden op die manier verschillende natuurrijke gebieden met elkaar. Zo maken ze migratie mogelijk tussen die gebieden, en maken ze ook deel uit van de ontsnipperingsmaatregelen.

Het ecologisch beheer van wegbermen streeft naar een grotere biodiversiteit van de bermvegetatie. Ook voor dieren biedt een ecologische berm een interessant leefgebied. Hiervoor worden voor de snelwegen bermbeheerplannen opgemaakt.

Maaibeheer

Om de biodiversiteit van de grazige en kruidige vegetatie in de bermen te verhogen, wordt het tijdstip van het maaibeheer aangepast aan de aanwezige vegetatie. Het maaisel wordt verwijderd om de bloeiende planten meer kansen te geven.
Meer lezen

Hakhoutbeheer

In het verleden werden wegbermen vaak dicht beplant met houtige vegetatie. Daardoor staan er momenteel vrij monotone, dense en te hoog opgeschoten houtkanten in de bermen. Door het omzetten naar hakhout kan ook hier een hogere biodiversiteit komen en wordt vermeden dat te hoge bomen op de weg vallen.
Meer lezen

Invasieve Exoten

In de wegbermen groeien ook planten die hier niet van nature voorkomen, de zogenaamde ‘exoten’.  Een aantal hiervan groeien overmatig, verdringen de inheemse vegetatie en veroorzaken problemen, deze zijn ‘invasief’. Met een aangepast beheer wordt getracht hiervoor een oplossing te bieden.
Meer lezen

Meer informatie over ecologisch bermbeheer is te vinden in de ‘Leidraad natuurtechniek. Ecologisch bermbeheer’