Hakhoutbeheer

Toen de autosnelwegen werden aangelegd, nu 40 tot 60 jaar geleden, werden de bermen vaak dicht beplant met bosgoed. Voor deze nieuwe wegen streefde de overheid immers een integratie in het landschap na. Daarom bestond de toenmalige visie erin om de bermen zoveel mogelijk te beplanten.

Visie
De huidige visie is echter niet meer dezelfde. Er worden nog weinig bomen aangeplant langs autosnel- en gewestwegen. De ervaring leert immers dat de bestaande houtkantenhoutige bermen veel te dicht begroeid zijn waardoor er nu steeds hoger wordende, verdichte plantpakketten zijn ontstaan. Licht kan hier niet meer in doordringen, waardoor de bodemvegetatie vaak ontbreekt. Het bladerdek bevindt zich hoofdzakelijk in de bovenste laag waardoor de buitenste bomen instabiel worden en dreigen om te vallen op de weg. Momenteel worden veel van deze te hoog uitgegroeide houtkanten omgezet naar hakhoutbeplantingen.

Hakhout stronkenWat is hakhoutbeheer?
Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Dit omvat het tot op 10 à 20 cm boven de grond afzagen van bomen en struiken om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm. Dit lijkt op het eerste zicht drastisch maar dit is van korte duur. Daar waar woningen voorkomen zal de weg tijdelijk zichtbaar zijn, maar met een mooier en meer divers eindbeeld als resultaat. In het voorjaar komen de nieuwe scheuten reeds tevoorschijn uit de stompen. Binnen enkele jaren staat er een meer gesloten groenscherm dan vroeger. Hakhoutbeheer is een repetitief onderhoudswerk: om de 9 à 15 jaar moet er opnieuw hakhoutbeheer worden uitgevoerd op de houtkanten. De werken gaan door in het winterseizoen (vanaf 1 november) en stoppen bij het begin van het broedseizoen (15 maart).

Geluidsoverlast na hakhoutbeheer
Het terugzetten van bomen en struiken heeft in de bermen weinig invloed op het geluidsniveau in de omgeving. Studies hebben uitgewezen dat beplanting enkel geluid tegenhoudt als het gaat om een grote oppervlakte met bomen van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin. Dit komt in de praktijk weinig voor.

hakhoutbeheer 2Verrijking ecosysteem
Hakhoutbeheer zorgt niet alleen voor een verjonging van de beplanting in de berm maar ook voor een verrijking van het ecosysteem. Daarnaast vervullen de hakhoutbestanden de functie van een ecologische verbinding tussen verschillende gebieden. Ter hoogte van bossen vervult een dergelijk beheerde houtkant de taak van ‘bosrand’ door de geleidelijke overgang met. Dit heeft een rijkere biodiversiteit als gevolg, zowel voor de houtkant als voor het bos.

Meer informatie over hakhoutbeheer langs gewestwegen en autosnelwegen? Neem dat een kijkje op de website wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.