En de verbindingen tussen plant en dier?

Antwoord

Hoewel ontsnippering zich vooral richt op dieren, spelen ook de aanwezige planten en de daarbij horende insecten een belangrijke rol in het geheel. Veel dieren gebruiken immers die insecten, of de grassen en kruiden die in de berm groeien, als voedsel. Insecten (bv. bijen) en andere dieren zorgen ook voor de verspreiding van pollen of zaden in het landschap. In een ecosysteem is dus alles met elkaar verbonden, en kan je het aanwezige groen niet los zien van de dieren die er gebruik van maken.