Kun je een weg niet zo aanleggen dat je niet hoeft te ontsnipperen?

Antwoord

Bij de aanleg van nieuwe wegen wordt er altijd in detail gekeken naar de effecten van de nieuwe weg op de omgeving. Als er negatieve versnipperende effecten zijn dan worden deze al bij de aanleg gecompenseerd door ontsnipperingsmaatregelen. Maar er zijn relatief weinig nieuwe wegen en vooral veel bestaande wegen.

Wat je bij de aanleg van een nieuwe weg kan doen hangt af van de omliggende omgeving. In een heuvelachtige omgeving kan je bijvoorbeeld gemakkelijker een weg verhoogd aanleggen in het lager gelegen landschap, en daaronder dus een ecovallei creëren. Je legt dan de weg over het leefgebied heen, en doorkruist het met minder impact.

Landschapsanalyses in de fase van het voorontwerp (waarbij de mogelijkheden voor de weg worden bekeken) kunnen gebieden met een belangrijke ecologische of cultuurhistorische waarde in kaart brengen. Daarna moeten er keuzes worden gemaakt. Kan de weg een andere tracé volgen dat minder natuur doorkruist? Of kan dat niet en moeten we ontsnipperingsmaatregelen nemen? Zo ja, welke dan en waar? Vervolgens worden al die bekommernissen en opmerkingen meegenomen in het definitieve ontwerp van de nieuwe weg.

Het resultaat daarvan kan zijn dat een weg over een bepaald stuk volledig ondertunneld wordt, zoals is gebeurd bij de Hoge Mouw. Het landschap loopt dus gewoon door over de weg heen. Ook kan de weg verhoogd worden aangelegd, zoals het viaduct van de E314 over de vallei van de Grensmaas.