Waarom moet een ecoduct zo breed zijn?

Antwoord

Een ecoduct moet een minimale breedte hebben van 40 tot 50 meter om functioneel te zijn. Dan kan het systeem zich ontwikkelen, en kunnen de dieren gevoelsmatig veilig oversteken. Het is belangrijk dat er veel variatie in de begroeiing aanwezig is, net als een natter en een droger stuk. Op die manier zullen zo veel mogelijk diergroepen zich veilig voelen en durven oversteken. Ecoducten kunnen zelfs nog breder zijn, dan verbinden ze niet alleen populaties van dieren maar zelfs hele landschappen met elkaar. Hoe breder de weg die een ecoduct moet overbruggen, hoe breder een goed werkend ecoduct moet zijn. Een ecoduct over een gewestweg met 2 rijstroken mag veel smaller zijn dan een ecoduct over een snelweg van 2x3 rijstroken en 2 pechstroken.