Waarom worden niet overal ecorasters geplaatst?

Antwoord

Een ecoraster zorgt eigenlijk voor extra versnippering, doordat dieren niet meer vrij in en uit hun leefgebied kunnen. Voor een populatie is dit rampzalig (zie ‘waarom ontsnipperen’). Enkel als een ecoraster gecombineerd wordt met voldoende ontsnipperende maatregelen, is het nuttig voor de natuur. Ecorasters alleen zijn dus vooral goed voor de verkeersveiligheid, maar slecht voor de natuur als er geen alternatieve routes worden aangeboden.