Zijn de kosten voor ontsnipperingsmaatregelen weloverwogen?

Antwoord

Bij alle ontsnipperingsmaatregelen wordt een weldoordachte overweging gemaakt. Voor de aanleg van een nieuwe weg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de noodzaak tot ontsnippering. Indien mogelijk wordt een gebied ontzien, maar anders worden er passende maatregelen genomen. Wanneer je het budget voor deze ontsnipperingsmaatregelen afzet tegen de totale kost van de wegenwerken valt dit heel erg mee. Het is slechts een fractie van het budget dat naar de ontsnipperingsmaatregelen zelf gaat.
 

Bij bestaande infrastructuur wordt zoveel mogelijk gezocht naar mogelijkheden om die aan te passen. Bijvoorbeeld het omvormen van een lokale brug tot gemengde natuurbrug of ecoduct. Of een bovenlokale fietstunnel die voorzien wordt van een groene strook en vleermuisvriendelijke verlichting. Op die manier blijven de kosten, zowel administratief als naar infrastructuur toe, beperkt.