Kleine marterachtige

Er zijn verschillende soorten marterachtigen aan te treffen in Vlaanderen: boommarters, steenmarters, bunzingen, hermelijnen en wezels. Marterachtigen voeden zich met kleinere dieren, zoals muizen, padden, kikkers, vogels, konijnen, insecten, maar soms ook met planten, groenten en fruit. Hun leefgebied is erg verschillend. De boommarter leeft graag in bossen, en behoort tot de zichtsoorten. Je zult hem dus niet snel in een kleine ecotunnel of ecoduiker zien. Een bunzing leeft dan weer graag in moerasbossen, en vind het geen probleem om door een nauwe tunnel te gaan.

De meeste marterachtigen maken gebruik van ecoducten, ecovalleien, tunnels en onderdoorgangen. Boommarters kunnen ook gebruik maken van boombruggen, maar of ze dit daadwerkelijk regelmatig doen en in welke omstandigheden is nog niet geweten.