Over ons

Deze website is een initiatief van het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met Leefmilieu, Natuur en Energie en het Agentschap voor Natuur en Bos. Het doel is om meer informatie aan te bieden over ontsnippering in Vlaanderen, en hoe de agentschappen daar samen mee aan de slag gaan.

De bouw en het onderhoud van wegen zijn de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omliggende natuur.

Binnen de Vlaamse overheid werkt AWV samen met het Departement Natuur, Leefmilieu en Energie (LNE) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Bij de grotere projecten zoals ecoducten start deze samenwerking al van bij de planning, en loopt dan verder tijdens het ontwerp, de inrichting en de financiering. Na de aanleg van de infrastructuur ontfermt het ANB zich meestal over het onderhoud en het beheer ervan. LNE laat monitoringsstudies uitvoeren over het gebruik door de dieren, communiceert en sensibiliseert omtrent ontsnippering en adviseert en stimuleert betrokken administraties.