Muizen

Muizen vind je in verschillende soorten en maten. De meeste muizen (bosspitsmuis, veldmuis, waterspitsmuis) verblijven graag in een gesloten begroeiing, zoals bermen, slootranden, heggen en zo verder. Daar vinden zij eten (insecten) en beschutting. De waterspitsmuis tref je ook aan in natte gebieden.

Muizen maken gebruik van tunnels en onderdoorgangen, maar ook van een ecoduct of een ecovallei met voldoende beschutting.  Waterspitsmuizen hebben een voorkeur voor ecoduikers, eikelmuizen en rosse woelmuizen kunnen gebruik maken van boombruggen.