Reigers

De blauwe reiger zie je ook in Vlaanderen steeds meer. Deze vogel tref je regelmatig aan in bermen en landschappen met waterelementen. Omdat de reiger de neiging heeft om de wegen (te) laag over te vliegen zijn ook voor hem ontsnipperingsmaatregelen nodig.

Reigers maken gebruik van hop-overs en geleidingsmaatregelen die de hoogte in gaan, zoals hoge heggen en bomenranden. Ook ecoducten hebben nut.