Waarom wordt een ecoduct of een ecotunnel juist op die locatie aangelegd?

Antwoord

Er wordt altijd eerst een landschapsecologische analyse gedaan, waarbij gekeken wordt naar aanwezige landschapselementen, dierpopulaties, drukte van de weg, het aantal aanrijdingen, …. Vervolgens wordt er handig van die landschapselementen gebruik gemaakt, door bv. een ecoduiker in het verlengde van een bestaande waterloop aan te leggen. De nood tot ontsnippering moet er zijn, maar het moet ook technisch (en dus financieel) mogelijk zijn om op die locatie te ontsnipperen. Er wordt met andere woorden steeds rekening gehouden met kostenefficiëntie.

Verder is de aanleg ook steeds een combinatie van mogelijkheden en kansen. Als er een nieuwe weg wordt gebouwd, kan er op voorhand worden geanalyseerd waar een ecoduct (of een andere maatregel) het meeste nut zou hebben. Waar liggen de migratieroutes? Zijn er bepaalde populaties aanwezig en weten we waar ze zich naartoe verplaatsen? Hier kan dan meteen rekening mee worden gehouden.

Regelmatig wordt ook tot een maatregel besloten simpelweg omdat er zich een goede kans voordoet. Bijvoorbeeld een oude brug die overbodig is geworden kan worden omgevormd tot een bermbrug, of een fietstunnel in een natuurgebied die gerenoveerd moet worden. Als er onderhoudswerken aan een weg moeten gebeuren, dan is het een relatief kleine kost om op dat moment bijvoorbeeld extra amfibietunnels te voorzien.