Wordt er overal ontsnipperd?

Antwoord

Nee, er moet wel een reden toe zijn. Als er geen natuur van grote waarde rondom aanwezig is, dan is de verbindende functie minder noodzakelijk. De overheden proberen de meest prioritaire plaatsen - dus waar beschermde natuur veel hinder ondervindt van een weg - eerst te ontsnipperen. Ook moeten de dieren ergens naartoe kunnen. Als er aan de ene kant van de weg een schitterend bos ligt, en aan de andere kant enkel akkerbouw of industrieterreinen, heeft ontsnipperen geen zin.